ทางเข้า Ufabet

ทางเข้า UFABET Earth Overshoot Day 2022: มนุษยชาติ

ทางเข้า UFABET Earth Overshoot Day 2022: มนุษยชาติ

เราเพิ่งผ่านไปได้ครึ่งปี ทางเข้า UFABET และมนุษยชาติได้ใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่โลกสามารถผลิตได้อย่างยั่งยืนไปหมดแล้ว จากนี้ไปเรากำลังยืมจากอนาคต โรงไฟฟ้าอุตสาหกรรม เยอรมนีควรลดการปล่อยคาร์บอนภายในวันที่ 28 กรกฎาคม มนุษยชาติจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดที่โลกสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้อย่างยั่งยืน สำหรับช่วงเวลาที่เหลือของปี...

Continue reading...